Privacy Statements

De Vereniging IJshockey Nijmegen respecteert de privacy van alle leden, vrijwilligers en overige betrokkenen en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Onderstaande treft u de van toepassing zijnde documenten met daarin opgenomen het gehanteerde privacybeleid en de privacyverklaring.

PRIVACYBELEID

Privacybeleid Vereniging IJshockey Niimegen

 

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Vereniging IJshockey Nijmegen

Hoofdsponsoren