Statuten, reglementen & gedragcodes

Op deze pagina zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscodes en de klachtenregeling in te zien en te downloaden.

Statuten VIJN

Huishoudelijk reglement

Contributiereglement VIJN 2021-2022

Gedragscode SPELERS

Gedragscode TRAINERS

Gedragscode OFFICIALS

Gedragscode OUDERS

Klachtenregeling

Kleedkamerreglement Triavium

Reglement Stadionbezoek

Corona maatregelen Triavium verenigingen m.i.v. 25 februari 2022

Voor vragen of opmerkingen over deze documenten kunt u terecht bij bestuur@ijshockeynijmegen.nl

Hoofdsponsoren