Maatregelen corona Triavium – verenigingen m.i.v. 15.11.2021 (update)

14 november 2021

Maatregelen corona Triavium verenigingen m.i.v. 15.11.2021:

Samen zorgen we voor een sportief en veilig ijssportseizoen:
Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter is een veilige afstand.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts. Ook als je al gevaccineerd bent.
Zorg voor extra hygiëne, was je handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige
desinfectiepunten.
Volg aanwijzingen van medewerkers op en respecteer de regels zoals die in verband met
corona zijn opgesteld.

Coronatoegangsbewijs:
Voor alle gasten van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs verplicht.
Uitzondering hierop geldt voor:
gasten die functioneel aanwezig moeten zijn (coaches, trainers, leiders) en vrijwilligers die
aan kunnen tonen ook daadwerkelijk functioneel aanwezig te moeten zijn.
Bij de ingang van Triavium wordt door medewerkers de QRcode gescand.

Horeca:
Leden van verenigingen in de leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar en gasten die functioneel aanwezig
moeten zijn kunnen alleen gebruik maken van de horecapunten Café Pierre, ’t Behouden Huys en de VIP
na het scannen van de QRcode.
Een vaste zitplaats is verplicht.
Alle horecapunten sluiten uiterlijk om20.00 uur.

Kleedkamers en douches:
De kleedkamers zijn toegankelijk.
Er mag gebruik worden gemaakt van de douches.

Mondkapjes:
Het dragen van mondkapjes is niet verplicht.

Toeschouwers bij wedstrijden:
Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
Dit geldt ook voor ouders/ verzorgers die naar wedstrijden en trainingen van hun kinderen komen
kijken. Het is echter voor verenigingen toegestaan om de begeleiding van het team met enkele
personen uit te breiden. Deze personen kunnen mee helpen met de voorbereidingen op de
wedstrijden en trainingen. Als de wedstrijden en trainingen zijn gestart en de voorbereidingen daarmee
afgerond zijn, zijn deze personen welkom in onze horecapunten.
Het horecapunt VIP is speciaal geopend zodat deze personen vanuit de VIP uitzicht hebben op de
ijshockeybaan.
Let op: ook hier geldt:
een vaste zitplaats is verplicht (geen zitplaats meer? Neem dan plaats in café Pierre!)
om 20.00 uur sluit ook de VIP (ook als de trainingen en wedstrijden nog niet zijn afgelopen)
Het horecapunt VIP zal alleen geopend zijn op momenten dat we hier personeel voor hebben.
In het horecapunt VIP zullen alleen warme dranken geschonken worden.
In het horecapunt VIP kan uitsluitend met de pin betaald worden.

Veilige sportomgeving:
Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige
sportomgeving te creëren.
De regels kunnen gewijzigd worden op basis van de coronamaatregelen door het Rijk, RIVM of
Veiligheidsregio GelderlandZuid.

Hoofdsponsoren