10x
5x
1x
1x

Negatieve publiciteit rondom de voormalige penningmeester

19 december 2020

Negatieve publiciteit rondom de voormalige penningmeester

Er zijn berichten in de publiciteit gekomen over een rechtszaak tussen een woningcorporatie in Nijmegen en één van haar werknemers. Deze werknemer was in de periode 2014 tot juni 2019 penningmeester bij Nijmegen Devils. We noemen de voormalige penningmeester in dit artikel P.

Rechtszaken

P heeft geld van de woningcorporatie verduisterd, veel geld. Inmiddels is P hiervoor vorige week strafrechtelijk veroordeeld. Of te wel schuldig bevonden aan de diefstal. 

Nijmegen Devils was niet betrokken bij deze strafzaak. 

Er loopt ook een civiel rechtelijke zaak, ook tussen de woningcorporatie en P. 

In deze zaak wordt de uitspraak verwacht eind januari 2021. Hier is Nijmegen Devils wel bij betrokken, in een vrijwaringsprocedure. Dat betekent dat P stelt dat Nijmegen Devils mede verantwoordelijk moet worden gehouden in geval van een veroordeling van hem: als P veroordeeld wordt tot terugbetaling stelt hij daarvoor op zijn beurt Nijmegen Devils aansprakelijk. 

Waarom? P stelt dat het verduisterde geld gebruikt is om kosten van Nijmegen Devils te betalen. 

Wat is er gebeurd?

Juni 2019 heeft P het bestuur gemeld dat er een probleem was tussen hem en zijn werkgever. Hij heeft geld verduisterd van zijn werkgever en daarvoor een bankrekening van Nijmegen Devils gebruikt, daar zijn bedragen van verschillende Verenigingen van Eigenaren op gestort. 

Naar aanleiding van deze melding is P per direct als penningmeester ontslagen, heeft Nijmegen Devils aangifte gedaan bij de politie en heeft Nijmegen Devils meegewerkt aan een onderzoek dat de woningcorporatie door Hoffman liet uitvoeren. 

Intern onderzoek heeft opgeleverd dat er daadwerkelijk grote sommen van verschillende VVE’s op een rekening van Nijmegen Devils geboekt zijn. Hierbij is ook geconstateerd dat er bedragen afgeschreven zijn naar partijen welke niets met ijshockey te maken hebben en naar privé rekeningen van P. Daarnaast is gebleken dat er geen cash gelden van ticketverkoop zijn afgestort over de hele periode 2015 t/m 2018. 

Opvallend is dat nadat we gestart zijn met de digitale ticketverkoop via Ticketpoint de inkomsten van de ticketverkoop meer dan verdubbeld zijn, zonder dat in het stadion er meer publiek aanwezig was. Het lijkt er op dat in de voorafgaande seizoenen niet alle ticket inkomsten bij de club terecht zijn gekomen.  

De conclusie van Nijmegen Devils is dat wat er vanuit de VVE’s gestort is, ook weer verdwenen is,  en er niets is blijven hangen bij Nijmegen Devils. 

Na juni 2019 hebben we niet alleen meegewerkt aan het onderzoek van Hoffmann maar hebben we ook openheid van zaken gegeven aan de Gemeente, de sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen. Wij hadden en hebben niets te verbergen. 

Had dit niet opgemerkt moeten worden?

Binnen het bestuur werd de financiële stand gevolgd op basis van een periodiek geactualiseerde Winst & Verlies rekening. Hierin worden de inkomsten (sponsor gelden en ticket verkoop) en de uitgaven (o.a. ijs huur, materiaal kosten, wedstrijd kosten, vergoedingen spelers) weergegeven in relatie tot de begroting. Allemaal heel herkenbare getallen voor een bestuur. 

P stelde deze Winst & Verlies rekeningen zelf op, de getallen werden herkend en leken realistisch. 

En ja, het klopt, er is niet op de bankrekeningen gekeken. 

Achteraf gezien was het beter geweest om de bankafschriften te beoordelen. Hadden we dat wel gedaan was in juni 2015 al opgevallen dat er ‘vreemde’ bijschrijvingen waren. 

Negatieve publiciteit

Wij betreuren dat er berichtgeving is met alleen het verhaal van P waarin het lijkt dat Nijmegen Devils voordeel heeft gehad bij het handelen van P en dat er geen vorm van controle was. Dat was niet het geval. Gelukkig lezen we inmiddels ook meer genuanceerde berichten over deze bijzonder vervelende zaak. 

De organisatie is zich aan de voorbereiden op het seizoen 2021-2022 en we vertrouwen er op dat we deze affaire achter ons kunnen laten. Deze mooie sport is niet gebaat bij dit soort publiciteit. 

 

Hoofdsponsoren