10x
5x
1x
1x

Select 4-u Devils en coach Alexander Jacobs gaan uit elkaar

Bestuur
29 oktober 2019

Select 4-u Devils en coach Alexander Jacobs gaan uit elkaar.

De club heeft niet anders dan kunnen constateren dat verschil van inzicht en het ontbreken van de benodigde ‘chemie’ tussen team en  bestuur enerzijds en Jacobs anderzijds, onoplosbaar blijken te zijn.

Alexander Jacobs die vorig seizoen terugkwam in Nijmegen, maakte een succesvol seizoen mee en sloot dit af met het beker- en landskampioenschap 2018-2019.

In de voorbereiding en de beginfase van het pas prille seizoen is een aantal malen intensief gesproken tussen bestuur en de trainer-coach. Daarbij werden de doelstellingen, methodiek van werken, de beoogde connectie met het team en de aansluiting van jeugd (talentontwikkeling) uitgebreid besproken.

Helaas blijkt dat er op belangrijke vlakken een verschil van inzicht is ontstaan tussen Alexander Jacobs en de organisatie, een afstand die niet op korte termijn te overbruggen blijkt te zijn. Hierdoor is er helaas geen andere oplossing mogelijk dan voortijdig uit elkaar te gaan.

Vooralsnog zullen de trainingen intern worden opgelost. Het is zaak de positie van trainer/coach zo snel mogelijk in te vullen. Daarop is alle aandacht nu gericht

Over Frank Janssen, assistent-coach doet het bestuur expliciet de uitspraak dan dat men wenst dat hij aanblijft. Frank Janssen heeft inmiddels aangegeven zijn eigen positie te evalueren.

Hoofdsponsoren