10x
5x
1x
1x

Tickets en Recht op vrije toegang

Het recht op vrije toegang is beperkt tot die categorieën waartoe de Stichting IJshockey Noviomagus reglementair is verplicht:

  • Ereleden van IJshockey Nederland hebben, met partner, vrije toegang tot de hoogste rang bij alle door de bond uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden
  • Medewerkers van het bondsbureau hebben vrije toegang tot alle door de bond uitgeschreven en goedgekeurde wedstrijden
  • Bestuursleden BeNe League en league director BeNe League hebben, met partner, op vertoon van hun BeNe Leaguepasje toegang tot de hoogste rang tot alle wedstrijden. Zij hebben recht op een goede, veilige en gereserveerde plaats op de bovenste rij. Ook hebben zij recht op toegang tot de eventuele VIP-gelegenheden.
  • Bestuursleden en League Director hebben het recht, mits vooraf aangekondigd, gasten uit te nodigen voor wedstrijden. Zij hebben recht op een goede, veilige en gereserveerde plaats
    van de hoogste rang. Ook hebben zij recht op toegang tot de eventuele VIP-gelegenheden.
  • Scheidsrechters, linesmen en supervisors, welke uitkomen in de BeNe-League, hebben (behalve bij de bekerfinale), met hun partner recht op toegang tot alle wedstrijden. Scheidsrechters, linesmen en supervisors van andere divisies zijn uitgesloten van het recht op vrijkaarten.
  • Voor de partners van spelers van de bezoekende club stelt de ontvangende club 20 zitplaatsen beschikbaar.

In alle andere gevallen beslist het bestuur van de Select 4-u Nijmegen Devils. Het door het bestuur genomen besluit is bindend en behoeft niet nader te worden toegelicht.

Voor aanmelding dient u uiterlijk 48 uur voorafgaande aan het aanvangstijdstip van de betreffende wedstrijd te mailen naar: tickets@nijmegendevils.nl  

Niet tijdig ontvangen aanmeldingen worden NIET in behandeling genomen.

 

Hoofdsponsoren