10x
5x
1x
1x

U21-regel dwingt clubs tot aanpassing !

19 mei 2019

Onderdeel van de nieuwe competitie-regels is een zogenaamde U21-regel met verregaande gevolgen voor meeste deelnemers van de BeNe-League. Ook voor Nijmegen Devils heeft het consequenties, voorzitter Joop Vullers licht de situatie toe.

“Men beoogt een snellere instroom van jeugdspelers en een stukje nivellering van de onderlinge verschillen van deelnemende clubs. Op zich een nobel streven, alleen de wijze waarop en de effectiviteit van de gekozen maatregel roept bij de Devils de nodige vraagtekens op. Uiteraard is er een buitengewone aandacht nodig voor de jeugdopleiding, zonder jeugd immers geen toekomst! De meerderheid van de clubs is akkoord gegaan met de maatregel dat er bij iedere wedstrijd in de BeNe-League 4 spelers op de wedstrijdsheet moeten staan die op 1 juli voorafgaande aan het seizoen jonger zijn dan 21 jaar. Daarnaast moeten deze spelers 2 van de 3 voorgaande seizoenen bij het betreffende team hebben gespeeld.”

De voorzitter van Nijmegen ondersteund het doel maar heeft op de inhoud van de maatregel tegen gestemd. “Het gaat me niet om het doel, dat onderschrijft Nijmegen absoluut, het gaat me wel om de inhoud van de regelgeving. De nieuwe maatregel werd in beter presterende landen al eens toegepast, maar ook snel weer teruggedraaid, juist omdat het de effectiviteit mist. Daarnaast, er zijn geen technische mensen zoals trainers en coaches betrokken geweest bij het ingrijpende voorstel. Zonder hun inbreng vind ik dat voorzitters een dergelijk besluit niet kunnen en mogen nemen.”

De aanpassing werd begin maart al behandeld in het voorzittersoverleg. Op dat moment waren er nog geen sancties bepaald mocht een club er niet aan kunnen voldoen, ook een minimum leeftijd was nog geen onderdeel van het besluit. Begin mei, in een vervolgoverleg, werd duidelijk dat de minimum leeftijd 16 moet zijn en dat voor elke wedstrijd dat een team er niet aan kan of wil voldoen er een boete van € 250,- opgelegd gaat worden. Daarnaast heeft het bestuur van de BeNe-League aangekondigd dat men tevens wedstrijdpunten in mindering kan en zal brengen, mocht een deelnemend team niet 4 U21 spelers op de wedstrijdsheet hebben staan.

“Het inbrengen van Nijmeegse Jeugdspelers sluit aan op het strategisch beleid van de club, maar we hebben wel nog een inhaalslag te maken”

De Vereniging IJshockey Nijmegen, waar de jeugdteams en het eerste divisie team onder vallen, heeft in een aantal leeftijdscategorieën wel wat ‘gaten’ zitten. Mede daardoor is de nieuwe maatregel door Nijmegen alleen maar in te vullen met een hoop creativiteit en de inmiddels akkoord gegeven dispensatie voor de bij Nijmegen terugkerende Dylano Bijsterbosch.

“Wij als bestuur realiseren ons echt wel dat keuzes in het verleden er mede oorzaak van zijn dat er binnen ijshockey Nijmegen wat spelers in bepaalde leeftijden worden gemist. Met name spelers welke nu 19 of 20 jaar oud zijn en voldoende talent hebben om richting BeNe-League te ontwikkelen. Dat is een feit waar we met het huidige bestuur wel al maatregelen op genomen hebben. Een dergelijk ‘leeftijdsgat’ los je echter niet snel op, er is inmiddels voldoende aanwas van kinderen die willen gaan ijshockeyen, maar goed, dat duurt jaren voordat ze in de categorie van 18+ zitten. Het inbrengen van Nijmeegse Jeugdspelers sluit aan op het strategisch beleid van de club, maar we hebben wel nog een inhaalslag te maken.”

Voor het seizoen 2019-2020 is de U21-regel sowieso van toepassing. Gedurende het komende seizoen zal er wel een heroverweging zijn, gecombineerd met een discussie over het aantal toegestane imports en statusspelers en mogelijke alternatieven om de doorstroming van eigen jeugd te bewerkstelligen. Zoals de selectie van de Devils er momenteel uit ziet voor het komende seizoen, vallen de verdediger Boris van Bergen en de van een blessure terugkomende aanvaller Jay Plamont onder de betreffende U-21 regel. Met de komst van Dylano Bijsterbosch (18 jaar) wordt de 3e positie ingevuld, ondanks dat deze niet 2 van de laatste 3 seizoenen voor Nijmegen uitkwam. Aangezien Dylano in de jeugd wel al bij Nijmegen heeft gespeeld, heeft de club hiervoor een dispensatie weten te verkrijgen.

“De 4e en noodzakelijke positie moet dus ingevuld worden met eigen jeugd. We zijn dus in overleg gegaan met ouders en een aantal 16 en 17 jarigen binnen de eigen vereniging. Zij gaan op toerbeurt de 4e positie invullen. We hebben daarvoor dus meerdere spelers ter beschikking waardoor we bij eventuele blessures, schorsingen en dergelijke niet direct een probleem hebben. Bovenal hebben we natuurlijk ook de verplichting om deze nog zeer jonge spelers te beschermen tegen overbelasting, we willen geen aanslag plegen op hun persoonlijke agenda’s zoals school of opleiding. Daarnaast willen we zeker niet door regelgeving gedwongen worden ze permanent in te moeten zetten terwijl ze er wellicht fysiek nog niet helemaal aan toe zijn.”

Vullers had het liever anders gezien. Het opstarten van een soort spaarpot voor development zou logischer zijn, deelnemende clubs zouden dan elk seizoen een bepaald bedrag moeten doneren in de development-kas. De clubs die aantoonbaar en op gezamenlijk overeen gekomen objectieve waarnemingen hun jeugdprogramma uitvoeren en doorstroming bewerkstelligen, zouden dan naar rato van succes van dit programma weer geld ontvangen uit deze kas. Dit ter ondersteuning en continuering hun jeugdprogramma. Daarnaast zou een opleidingsvergoeding bij transfers binnen de BeNe-League ook te overwegen zijn. Hierin zit veel meer een stimulering dan in de huidige (nieuwe) regel waarin clubs gestraft worden voor iets wat jaren terug niet overal is goed gegaan.

Er zijn bij Nijmegen al corrigerende maatregelen genomen, maar deze gaan pas over enige jaren tot resultaat leiden in de bewuste leeftijdscategorie.

“De inspanningen in de afgelopen jaren heeft er inmiddels wel al voor gezorgd dat de schaatsklas vol zit en er voor het eerst sinds jaren een U-8 is ingeschreven. Helaas nog geen U-19 maar die spelers gaan hun minuten ijs maken in de eerste divisie en draaien dus ook al mee voor het traject van de BeNe-League. Nijmegen is dus al een aantal jaren aan het bouwen.”

 

Hoofdsponsoren