Website en nieuwe emailadressen

20 juni 2021

Op dit moment wordt er gewerkt aan onze verenigingswebsite www.nijmegendevils.nl. De website wordt voortgezet door de Vereniging IJshockey Nijmegen. Een proces van opschoning van de website is nagenoeg afgerond en de website wordt klaargezet voor het nieuwe seizoen 2021/2022. Voor de vereniging is het belangrijk om een gemakkelijke en snel toegankelijke communicatiekanaal op Internet te hebben met haar leden en geïnteresseerden.

In de Algemene Ledenvergadering op 1 september 2021 kan een beslissing worden genomen door de leden voor een naamswijziging en/of wijziging van het Verenigingslogo. De statutaire naam van de vereniging blijft echter onverkort Vereniging IJshockey Nijmegen. Met het aantreden van het nieuwe bestuur op 26 mei j.l. zijn de e-mailadressen wel in lijn gebracht met de statutaire naam. Voortaan eindigen alle e-mailadressen met de extensie @ijshockeynijmegen.nl. Op de contactpagina van de vereniging is een overzicht terug te vinden met de nieuwe e-mailadressen.

Eventuele suggesties of opmerkingen over de website kunnen gericht worden aan het emailadres website@ijshockeynijmegen.nl. Wij gaan hiermee dan aan de slag.

Hoofdsponsoren